MUO-000235: Pseća glava: držak štapa
MUO-000235: Pseća glava: držak štapa