MUO-000242: Glava muškarca: držak štapa
MUO-000242: Glava muškarca: držak štapa