MUO-000243: Glava starog Židova: kip
MUO-000243: Glava starog Židova: kip