MUO-008013/11: Pad Slunjčice u Koranu: fotografija
MUO-008013/11: Pad Slunjčice u Koranu: fotografija