MUO-008013/16: Pad Gacke: fotografija
MUO-008013/16: Pad Gacke: fotografija