MUO-008013/17: Pad Slunjčice u Koranu: fotografija
MUO-008013/17: Pad Slunjčice u Koranu: fotografija