MUO-016980/64: KAŠTEL STARI: dijapozitiv
MUO-016980/64: KAŠTEL STARI: dijapozitiv