MUO-018139/01: Crkva u Johnstownu: fotografija
MUO-018139/01: Crkva u Johnstownu: fotografija