MUO-024555: Porinuće broda: fotografija
MUO-024555: Porinuće broda: fotografija