MUO-005755/05: Dječak u surki: fotografija
MUO-005755/05: Dječak u surki: fotografija