MUO-005755/13: Muškarac s bradom i brkovima: fotografija
MUO-005755/13: Muškarac s bradom i brkovima: fotografija