LIB-000234e: Städtebilder, moderne. Abt. VI: Neubauten in Berlin