LIB-000673: Životinjske glave - studije, reprodukcije u crnom tisku, 10 kom.)