MUO-010967: Ogolnopolska Wystawa Architektury: plakat
MUO-010967: Ogolnopolska Wystawa Architektury: plakat