MUO-011001: TJEDAN pošte, telegrafa i telefona: plakat
MUO-011001: TJEDAN pošte, telegrafa i telefona: plakat