MUO-060362/03: Pribor za pisanje - držak za bugačicu: držak za bugačicu
MUO-060362/03: Pribor za pisanje - držak za bugačicu: držak za bugačicu