MUO-021571: Državna umjetnička akademija: crtež
MUO-021571: Državna umjetnička akademija: crtež