MUO-021572: Državna umjetnička akademija: crtež
MUO-021572: Državna umjetnička akademija: crtež