MUO-021575: Državna umjetnička akademija: crtež
MUO-021575: Državna umjetnička akademija: crtež