ZAG-0011: Ženski akt u krajoliku: slika
ZAG-0011: Ženski akt u krajoliku: slika