ZAG-0005/01: Dekorativni kip: skulptura
ZAG-0005/01: Dekorativni kip: skulptura