ZAG-0096: Doktorska diploma Atanasija Gvozdanovića, Coll. Urbano de Propaganda Fide u Rimu, 1774.: doktorska diploma
ZAG-0096: Doktorska diploma Atanasija Gvozdanovića, Coll. Urbano de Propaganda Fide u Rimu, 1774.: doktorska diploma