MUO-006298: Diploma Vatrogasnog saveza Kraljevine Jugoslavije Beograd: diploma
MUO-006298: Diploma Vatrogasnog saveza Kraljevine Jugoslavije Beograd: diploma