MUO-035905/306: Šalica za crnu kavu (dio servisa): šalica za crnu kavu
MUO-035905/306: Šalica za crnu kavu (dio servisa): šalica za crnu kavu