MUO-035905/222: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni
MUO-035905/222: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni