MUO-035905/213: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni
MUO-035905/213: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni