MUO-035905/162: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni
MUO-035905/162: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni