MUO-014701/16: Tanjurić desertni - dio servisa za jelo: tanjurić desertni
MUO-014701/16: Tanjurić desertni - dio servisa za jelo: tanjurić desertni