MUO-055474: Čudotvorno raspelo - Visovac na Krki: razglednica
MUO-055474: Čudotvorno raspelo - Visovac na Krki: razglednica