MUO-055464: Sveti Križ u kapelici crkve franjevačkog samostana na otoku Badiji kod Korčule: razglednica
MUO-055464: Sveti Križ u kapelici crkve franjevačkog samostana na otoku Badiji kod Korčule: razglednica