MUO-008301/47: Kovači: skica
MUO-008301/47: Kovači: skica