MUO-008256/02: podložak s vezivom i čipkom: podlošci
MUO-008256/02: podložak s vezivom i čipkom: podlošci