MUO-015393/03: 100 godina fotografije u Hrvatskoj / 20 godina Fotokemike: plakat
MUO-015393/03: 100 godina fotografije u Hrvatskoj / 20 godina Fotokemike: plakat