MUO-005551/16: Gradska kuća nakon potresa: fotografija
MUO-005551/16: Gradska kuća nakon potresa: fotografija