MUO-013991/06: "Kilta": tanjurić desertni
MUO-013991/06: "Kilta": tanjurić desertni