MUO-001735/75: Tanjurić desertni - dio servisa za jelo: tanjurić desertni
MUO-001735/75: Tanjurić desertni - dio servisa za jelo: tanjurić desertni