MUO-001735/78: Tanjurić desertni - dio servisa za jelo: tanjurić desertni
MUO-001735/78: Tanjurić desertni - dio servisa za jelo: tanjurić desertni