MUO-001735/79: Tanjurić desertni - dio servisa za jelo: tanjurić desertni
MUO-001735/79: Tanjurić desertni - dio servisa za jelo: tanjurić desertni