MUO-001735/81: Tanjurić desertni - dio servisa za jelo: tanjurić desertni
MUO-001735/81: Tanjurić desertni - dio servisa za jelo: tanjurić desertni