MUO-007908/12: Bogorodica s djetetom: sveta sličica