MUO-013053/06: Vijak: vijak
MUO-013053/06: Vijak: vijak