MUO-011863/01: Zdjela za juhu s podnoškom (dio servisa za jelo): zdjela za juhu s podnoškom
MUO-011863/01: Zdjela za juhu s podnoškom (dio servisa za jelo): zdjela za juhu s podnoškom