MUO-012700/01: Vrčić za kavu (dio servisa za crnu kavu): vrčić za kavu
MUO-012700/01: Vrčić za kavu (dio servisa za crnu kavu): vrčić za kavu