MUO-013933/01: Vrčić za kavu (dio servisa za crnu i bijelu kavu): vrčić za kavu
MUO-013933/01: Vrčić za kavu (dio servisa za crnu i bijelu kavu): vrčić za kavu