MUO-014504/01: Vrčić za kavu (dio servisa): vrčić za kavu
MUO-014504/01: Vrčić za kavu (dio servisa): vrčić za kavu