MUO-014701/01: Zdjela za juhu (dio servisa za jelo): zdjela za juhu
MUO-014701/01: Zdjela za juhu (dio servisa za jelo): zdjela za juhu