MUO-016871/01: Vrčić za kavu (dio servisa za crnu kavu): vrčić za kavu
MUO-016871/01: Vrčić za kavu (dio servisa za crnu kavu): vrčić za kavu