MUO-055698/01: Veliko stubište u Versaillesu: grafika - naslovni list