MUO-056119: Portret dječaka u mornarskoj košulji: fotografija
MUO-056119: Portret dječaka u mornarskoj košulji: fotografija