MUO-029899/07: Čovjek koji spava: crtež
MUO-029899/07: Čovjek koji spava: crtež